Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (5 af 8)


Egypterne havde ingen generel hensigt om hemmeligholdelse af sandheden. Esoterisk visdom har altid været tilgængelig - men kun for de, der kan se og forstå den.

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (5 af 8)

Hvorfor skjule det,

som alle bør vide?

 

Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-07-Erik-Ansvang

 

Hvis testamenterne eksempelvis har til formål at formidle en moralkodeks til menneskeheden til brug i det daglige liv, og hvis vejen til "Faderens hus" skal forklares i forståelige vendinger, hvorfor så forhindre mennesker i at nå dette mål ved at tale i lignelser? Hvorfor skjuler alle disse skrifter alt det, der kan siges åbent og klart, og være til hjælp for lidende mennesker overalt i verden? Var det en syg idé om at skabe mysterier – "opium for folket" – sådan som det påstås af nutidens materialister? Var det fordi verden dengang var ukultiveret sammenlignet med nutiden, hvor man mener, at menneskeheden er blevet ufatteligt intelligent? Eller skyldes det, at fortidens gudsinspirerede mennesker ikke var i stand til at udtrykke sig klart?

Selvfølgelig ikke! Der er tilstrækkelige og indiskutable beviser på det høje niveau af intelligens, visdom og civilisation, man opnåede i fortiden, til at kunne tilbagevise den slags antagelser.

Men på den anden side gøres der forsøg på at afkode ethvert kryptogram og enhver gåde i fortidens skrifter. Det er derfor naivt at tro, at man i skrifter, som de gamle egyptiske pyramidetekster, ville basere den esoteriske betydning på en mystifikation af denne art. Og her tales der alene om de aspekter af læren, hvor det var muligt at udtrykke den esoteriske lære på skrift. I udarbejdelsen af de hellige tekster havde kryptogrammet og gåderne bl.a. til hensigt at fange og fastholde læserens opmærksomhed, for at understrege et enkelt af de mange aspekter, der er forbundet med teksterne. Opmærksomheden og fokuseringen skulle guide læseren i retning af en esoterisk forståelse af skrifterne. Det samme gør sig gældende med lignelser.

Men sand esoterisme kan hverken beskrives i tekst eller forklares med ord, og derfor kan esoterisk visdom reelt ikke afsløres i ordets almindelige betydning. Man må være indstillet på at tage det ind, at se det, at høre det, at erkende det. Processen består altså ikke i at forstå det, men at kunne det. Og ultimativt kan evnen kun erhverves i kraft af en personlig indsats gennem kampen mod alle hindringer og den endelige sejr over menneskets lavere eller instinktive natur.

Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Download-fil: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? - Erik Ansvang


Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?