Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Khepera-skarabæen-Erik-Ansvang

KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ (3 af 8)


Skarabæen Khepera er et gådefuldt symbol, der er sprængfyldt med mystik og esoterisk visdom. Kherepa symboliserer livets opståen og livet i bevægelse.

KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ (3 af 8)

Fohat

 

Khepera-skarabæen-06-Erik-Ansvang

 

Hvis man skal forstå hvilke kræfter, Khepera esoterisk set repræsenterer, må man have hjælp fra åndsvidenskaben. Khepera er "fohat" − men hvad er "fohat"? Af utallige kræfter, der udstråler fra Solen, kender man kun tre:

  1. Kundalini, som kaldes "slangeilden", der er stoffets iboende energi.
  2. Prana, som er livsenergi eller vitalitet.
  3. Fohat, der er elektricitet, som kan omsættes til lys, varme, lyd, bevægelse, magnetisme osv.

I det fysiske univers er elektriciteten fohats vigtigste udtryk. Fohat − eller elektricitet omsat til magnetisme − er den kraft, der opretholder forholdet mellem bevidstheden og stoffet selv efter deres adskillelse. Fohat kaldes i sin rene, udifferentierede tilstand for "Guds lys".

Menneskets ånd

Spørgsmålet er nu, om disse principper kan overføres til mikrokosmisk målestok − altså til menneskets verden. Det hermetiske aksiom siger: "Som i det store således også i det små", og i Bibelen står der, at mennesket er skabt i Guds billede. Gud er treenig, trefoldig eller udgør en triade, og det samme gør mennesket. Mennesket er en ånd, det er en sjæl, og det har en personlighed. Personligheden er igen tredelt, for den består primært af mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme − eller tænkeevne, følelsesliv og evnen til at handle. Personligheden er en syntese af det fysiske, astrale og mentale legeme plus det inkarnerede aspekt af sjælen, som har en tilbøjelighed til at identificere sig med disse legemer, i stedet for med sjælen, som mennesket i virkeligheden er.

I den mikrokosmiske fortolkning repræsenterer skarabæen menneskets ånd. Menneskets ånd begynder sin eksistens som en gnist af guddommelige kræfter, som symboliseres af skarabæens æg og larver i stofkuglen. Når denne gnist af kræfter udspringer fra sit guddommelige ophav, skiller den sig ud, og er ikke længere en del af enheden. Den er nu noget selvstændigt − adskilt og isoleret fra urmaterien. Processen korresponderer med skarabæens stofkugle (det feminine princip), der er skabt af hunnen. Larven repræsenterer ånden (det maskuline princip), der bryder ud af ægget og bliver noget selvstændigt.

Artikel-Khepera-skarabæen-Erik-Ansvang
Download-fil: KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ - Erik Ansvang


Artikel-Khepera-skarabæen-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ