Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HATHORS MAGISKE SPEJL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hathors-magiske-spejl-Erik-Ansvang

HATHORS MAGISKE SPEJL (2 af 5)


Spejlet reflekterer et uvirkeligt billede af objektet og gengiver dette billede nøjagtigt - men spejlvendt. Esoterisk set er mennesket et åndeligt væsen, der er reflekteret ned i stoffet.

HATHORS MAGISKE SPEJL (2 af 5)

Ansigtets hus

 

Hathors-magiske-spejl-02-Erik-Ansvang

Isis, Hathor og Nephthys

 

Isis, Hathor, Nephthys

I det gamle Egypten blev Isis’ trefoldige aspekter præsenteret i skikkelse af tre gudinder: Isis, Hathor og Nephthys. Isis var symboldronningen (den positive pol), Nephthys var symbol på kvinden (den negative pol), og Hathor var symbol på moderen (det forenede par). Samtidig var Isis syntesen eller essensen i denne triade. Hun rummede alle tre aspekter i sin natur og udgjorde derfor triadens enhed. Tilsammen udgør gudindetriaden desuden engle- eller devarigets tre overordnede niveauer, der svarer til menneskerigets tredeling, som den beskrives i åndsvidenskaben.

Ansigtets hus

Hathors-magiske-spejl-03-Erik-AnsvangHathors navn betyder bl.a.: "Ansigtets hus". Når man taler om gudinder, taler man altid om stof eller former. Hathor repræsenterer derfor et aspekt af stoffet eller af det, der i åndsvidenskaben kaldes devariget. Devariget er identisk med kristendommens englerige, men i kristendommen har man ikke et klart billede af dette riges natur og funktion. Her er det ikke muligt at give en detaljeret beskrivelse af det store emne, men helt kort kan man sige, at betegnelsen devarige navnlig benyttes om en udviklingslinje, der løber parallelt med menneskehedens. På visse punkter har eller kan devariget have berøringspunkter med menneskehedens udviklingslinje, og de to riger løber sammen på det punkt, der svarer til den højeste indvielse i menneskets evolution. Devaer er bevægelse, de legemliggør energi og de opbygger former med energi på alle niveauer. De giver alt, hvad der er manifesteret form. Devaer kaldes derfor også de større og de mindre bygmestre.

Stoffets mangfoldige former er esoterisk set udtryk for Guds eller åndens vilje. Stoffet formes efter den guddommelige plan eller hensigt. Stoffet er derfor det ydre udtryk for den indre hensigt. Mennesket kan kun forholde sig til den guddommelige årsag gennem virkningerne. Gud viser sig for mennesket gennem stoffet. Stoffet eller Hathor er derfor "Guds ansigt" − eller "sjælens ansigt".

Artikel-Hathors-magiske-spejl-Erik-Ansvang
Download-fil: HATHORS MAGISKE SPEJL - Erik Ansvang


Artikel-Hathors-magiske-spejl-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: HATHORS MAGISKE SPEJL