Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GORBATJOFS TALE I FN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN

GORBATJOFS TALE I FN (8 af 18)


Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? Verden har set én politiker – Gorbatjof. Han nøjedes ikke med at snakke. Han handlede!

GORBATJOFS TALE I FN (8 af 18)

Ønsket om nationernes samarbejde

 

Er denne holdning en smule romantisk? Overdrives mulighederne og det samfundsmæssige bevidsthedsniveau i verden? Denne tvivl og denne form for spørgsmål hører vi både i vores eget land og fra flere vestlige partnere. Jeg er overbevist om, at vi ikke mister realitetssansen. Der er i verden allerede kræfter, som på den ene eller anden måde stimulerer til indledningen af en fredelig periode. Borgerne og brede kredse af offentligheden har virkelig et brændende ønske om at ændre tingenes tilstand til det bedre, og de ønsker at lære at samarbejde. Nogle bliver man endda overrasket over, hvor stærk denne tendens er. Og det er vigtigt, at denne stemning begynder at forme politikken. Ændringen i de filosofiske holdninger og de politiske relationer er en vigtig forudsætning for, at man på grundlag af de objektive globale processer kan give en kraftig impuls til forsøgene på at etablere nye relationer mellem staterne.

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-09

 

Konklusioner om samarbejdets nødvendighed møder man hos politikere, der engang bakkede op om den ”den kolde krig” − ja, nogle gange med dens mest akutte faser. Det har uden tvivl været vanskeligt at opgive de fastlåste forestillinger og erfaringer fra dengang. Hvis selv disse politikere kan tage denne kovending, så er det klart, at mulighederne bliver endnu større, når de nye generationer kommer til. Med andre ord: Forståelsen af, at en fredelig periode er nødvendig, baner sig vej og er ved at blive den dominerende tendens. Som følge heraf er de første reelle skridt i saneringen af den internationale situation og i nedrustningen blevet mulige.

Åben dialog

Hvad betyder det i praksis? Det må være naturligt og fornuftigt ikke at opgive det positive, der allerede er opnået, men at videreudvikle alt det positive, der er opnået i de seneste år, og som er skabt ved fælles indsats.

Jeg tænker på forhandlingsprocessen om problemerne vedrørende kernevåbnene, de konventionelle våben, og de kemiske våben samt forsøgene på at finde politiske holdninger til løsning af regionale konflikter. Og selvfølgelig tænker jeg først og fremmest på en mere intensiv og åben dialog, som tager udgangspunkt i problemets kerne og ikke i konfrontation − på konstruktive ideer og ikke på gensidige beskyldninger. Uden den åbne politiske dialog vil forhandlingsprocessen ikke lykkes. Efter vores opfattelse er udsigterne for den nærmeste fremtid og på længere sigt temmelig optimistiske.

Tag for eksempel forandringerne i vores forhold til USA. Lidt efter lidt er der kommet en gensidig forståelse i stand, og der er skabt elementer af tillid, som man meget dårligt kan undvære i politik, hvis man vil gøre fremskridt. I Europa er der endnu flere af den slags elementer. Helsinki-processen er en storslået proces, som − jeg mener − stadig står fuldt ved magt. Den skal bevares og uddybes i alle henseender, både i filosofisk, politisk og praktisk henseende, men med de nye vilkår taget i betragtning. Realiteterne nu er af en sådan art, at der er brug for en uafbrudt og aktiv deltagelse af alle lande og regioner i dialogen, så den kan sikre et normalt og konstruktivt forløb af den internationale proces. Det gælder både de største, som f.eks. Indien, Kina, Japan, Brasilien og andre, og det gælder andre både store, mellemstore og små.

Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Download-fil: GORBATJOFS TALE I FN


Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Læsefil med vendbare sider: GORBATJOFS TALE I FN