Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GORBATJOFS TALE I FN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN

GORBATJOFS TALE I FN (16 af 18)


Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? Verden har set én politiker – Gorbatjof. Han nøjedes ikke med at snakke. Han handlede!

GORBATJOFS TALE I FN (16 af 18)

Nedrustning

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-19

 

Men det allervigtigste er, at vi løser problemerne vedrørende nedrustning! Den internationale udvikling og dialog er blevet fordrejet af kaprustning og militaristisk tænkning. Som bekendt har USSR fremsat et program for en atomvåbenfri verden. Det er blevet omsat til reelle forhandlinger, der allerede har givet resultater. Jeg er glad for at kunne sige, at realiseringen af INF-traktaten − raketternes destruktion − forløber godt og i en atmosfære af tillid og saglighed.

Der er slået et stort hul i den mur af mistænksomhed og fjendtlighed, som tilsyneladende var uigennemtrængelig. For øjnene af menneskeheden er der ved at opstå en ny historisk virkelighed. Princippet om et enormt militært beredskab er blevet vendt til princippet om fornuftig tilstrækkelighed til forsvar. Vi er vidner til de første glimt af en ny model for skabelse af sikkerhed − ikke gennem udbygning af våbnene, sådan som det næsten altid har været tilfældet, men tværtimod gennem nedskæringer på grundlag af kompromisser. USSR’s ledelse har besluttet endnu engang at vise sin vilje til at styrke denne sunde proces ikke alene i ord, men også i handling.

Jeg kan i dag oplyse, at vi har truffet beslutning om at nedskære de væbnede styrker. I de kommende to år vil antallet af styrkerne blive reduceret med 500.000 mand, og antallet af konventionelle våben vil blive beskåret betydeligt. Denne nedskæring vil blive gennemført ensidigt, uden forbindelse med forhandlingerne på Wien-mødet. Efter aftale med vores allierede i Warszawa-pagten har vi truffet beslutning om inden 1991 at trække seks panserdivisioner tilbage fra DDR, Tjekkoslovakiet og Ungarn og opløse dem. Tilbagetrækningen af troppegrupperinger, der befinder sig i disse lande, kommer også til at omfatte faldskærmstropper og andre enheder og delinger, herunder brobygningstropper med deres våben og udstyr. USSR’s tropper, der befinder sig i disse lande, vil blive reduceret med 50.000 mand, og deres bevæbning med 5.000 kampvogne. Alle de sovjetiske divisioner, som foreløbig bliver på de allieredes territorier, omorganiseres. De får en anden struktur end i dag og vil efter den store nedskæring af deres kampvogne blive entydigt defensive. Samtidig reducerer vi antallet af tropper og våben i den europæiske del af USSR.

Alt i alt vil USSR’s væbnede styrker i denne del at landet og på de europæiske allieredes territorier blive reduceret med 10.000 kampvogne 8.500 artillerisystemer og 800 kampfly. I løbet af disse to år vil vi også reducere de væbnede styrker i den asiatiske del af landet mærkbart. Efter aftale med regeringen i Den Mongolske Folkerepublik vil en stor del af USSR’s tropper, der midlertidigt befinder sig der, blive taget hjem. Ledelsen har truffet disse principielt vigtige beslutninger i overensstemmelse med folket, som er i gang med en dybtgående fornyelse af hele det socialistiske samfund. Vi vil opretholde landets forsvarsevne på et niveau af fornuftig og pålidelig tilstrækkelighed, så ingen fristes til at antaste USSR’s og dens allieredes sikkerhed.

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-20

Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Download-fil: GORBATJOFS TALE I FN


Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Læsefil med vendbare sider: GORBATJOFS TALE I FN