Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GORBATJOFS TALE I FN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN

GORBATJOFS TALE I FN (14 af 18)


Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? Verden har set én politiker – Gorbatjof. Han nøjedes ikke med at snakke. Han handlede!

GORBATJOFS TALE I FN (14 af 18)

Perestrojka

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-17

 

Før jeg fortæller, hvad vi den seneste tid har foretaget os på dette område, vil jeg sige følgende: USSR oplever et ægte revolutionært opsving. Perestrojka-processen øges i tempo. Vi begyndte med at udvikle de teoretiske begreber bag perestrojka. Vi måtte vurdere problemernes art og omfang, forstå læren af fortiden og udtrykke det i form af politiske konklusioner og programmer. Og det har vi gjort! Det teoretiske arbejde og nyvurderingen af det, der sker, færdiggørelsen, berigelsen og justeringen af det politiske standpunkt er ikke afsluttet, men vi fortsætter.

Det var imidlertid vigtigt at begynde med netop grundideen, der − som erfaringen viser − har vist sig rigtig i hovedtrækkene, og som der ikke er noget alternativ til. Hvis samfundet skal inddrages i virkeliggørelsen af planerne for perestrojka, er det nødvendigt, at der sker en reel demokratisering. I demokratiseringens tegn er perestrojka nu kommet til at omfatte både politik og økonomi, religion og ideologi.

Den politiske reformproces

Vi har indledt en grundlæggende økonomisk reform og høstet erfaringer. Og nu bliver hele økonomien omlagt til nye arbejdsformer og -metoder. Det indebærer en dybtgående ændring af produktionsforholdene og en udfoldelse af hele det potentiale, som den socialistiske ejendomsform rummer i sig. Når vi tager fat på så revolutionerende forandringer, er vi klar over, at der vil ske fejl − og at vi vil støde på modstand. Nyskabelser rejser nye problemer. Vi forudså også, at der kunne blive tale om opbremsning i enkelte led. Men garantien for, at perestrojka-processen roligt vil fortsætte og vokse i styrke er en dybtgående demokratisk reform af hele magt- og styringssystemet. Med beslutningerne om forfatningsændringer og vedtagelsen af en ny valglov har vi overstået første etape af den politiske reformproces.

Og nu er vi gået videre til anden etape, hvor den vigtigste opgave bliver at behandle samspillet mellem den centrale ledelse og unionsrepublikkerne, at løse problemer i forholdet mellem folkeslagene ud fra den leninistiske internationalismes principper, som er arven fra den store revolution, og samtidig gennemføre en reorganisering af de lokale magtbeføjelser. Der ligger et meget stort arbejde foran os. Sideløbende skal vi løse flere store problemer, men vi er i høj grad tillidsfulde. Vi har både en teori og en politik, og vi har en fortrop for perestrojka, partiet, som også omstiller sig i overensstemmelse med de nye opgaver og de grundlæggende ændringer i hele samfundet. Det vigtigste er, at alle folk og alle generationer af borgere i landet går ind for perestrojka. Vi har sat os grundigt ind i opbygningen af en socialistisk retsstat. En serie af nye love er forberedt eller befinder sig på det afsluttende stadie. Vi anser dem for at være på højde med de højeste normer, hvad angår tryghed for det enkelte menneskes rettigheder.

Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Download-fil: GORBATJOFS TALE I FN


Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Læsefil med vendbare sider: GORBATJOFS TALE I FN