Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GORBATJOFS TALE I FN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN

GORBATJOFS TALE I FN (12 af 18)


Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? Verden har set én politiker – Gorbatjof. Han nøjedes ikke med at snakke. Han handlede!

GORBATJOFS TALE I FN (12 af 18)

Et glimt af håb

 

Lad mig opholde mig lidt ved dette emne. I en lettere omskrivning af en engelsk digters ord, som Hemingway skrev i forordet til sin berømte roman, vil jeg udtrykke mig således: Klokkerne fra enhver regional konflikt ringer for os alle. Det er især rigtigt, fordi disse konflikter foregår i den Tredje Verden, der i forvejen er ramt af ulykker og problemer af en størrelsesorden, der kun kan bekymre alle. Også på dette område af vores fælles bekymringer bragte 1988 et glimt af håb. Det har vist sig i næsten alle regionale kriser, og nogen steder er der bevægelser, som vi hjælper, så godt vi kan.

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-14

 

Jeg vil navnlig fokusere på Afghanistan. Geneve-aftalerne, hvis principielle og praktiske betydning er værdsat i hele verden, gav mulighed for en afslutning allerede i år. Det skete ikke! Denne beklagelige kendsgerning minder igen om den politiske, juridiske og moralske betydning af den gamle romerske grundregel: ”Pacta sunt servanda!” (”aftaler skal overholdes!”) Jeg vil ikke fra denne talerstol bebrejde nogen. Men vi synes, at man inden for rammerne af FN’s kompetence ville kunne supplere generalforsamlingens november-resolution med nogle konkrete foranstaltninger.

Sagt med resolutionens ord: ”For at afghanerne selv hurtigst muligt kan nå frem til en alsidig løsning på spørgsmålet om en regering på et bredt grundlag”, kan man foretage følgende:

  • indføre en total våbenhvile overalt fra 1. januar 1989 og indstille alle offensive operationer og beskydninger. Alle stridende afghanske grupper beholder kontrollen med de territorier, de indtager, så længe forhandlingerne står på.
  • i forbindelse med våbenhvilen indstilles våbenforsyningerne til alle stridende parter fra samme dag.
  • der sendes fredsbevarende FN-styrker til Kabul og andre strategiske centre i landet, indtil der er oprettet en regering på et bredt grundlag, sådan som det er forudset i generalforsamlingens resolution.
  • vi appellerer desuden til FN’s generalsekretær om at hjælpe med til snarest muligt at realisere ideen om at afholde en international konference om Afghanistans neutralitet og afmilitarisering.

Vi vil også fremover på den mest aktive måde hjælpe med til at hele krigens sår, og vi er i denne sag klar til at samarbejde både med FN og på et tosidigt grundlag. Vi støtter forslaget om oprettelse af et frivilligt internationalt fredskorps i FN-regi, der skal hjælpe med til at få Afghanistan på fode igen.

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-15

 

Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation

I forbindelse med problemet om løsning af de regionale konflikter kan jeg ikke undlade at fremsætte min vurdering af en alvorlig begivenhed i forbindelse med denne forsamlings arbejde. En repræsentant for en organisation, der har status som permanent observatør ved FN, blev af USA’s myndigheder forhindret i at komme til New York for at tale på generalforsamlingen. Det drejer sig om Yassir Arafat. Det skete oven i købet, mens PLO tog et væsentligt og konstruktivt skridt, der lettede vejen til løsning af Mellemøstens hårdknude i samarbejde med FN’s sikkerhedsråd. På det tidspunkt var der en positiv tendens til en politisk løsning på andre regionale konflikter − i en række tilfælde med USSR’s og USA’s medvirken. Vi vil både udtrykke vores dybe beklagelse af det skete, og vores solidaritet med den Palæstinensiske Befrielsesorganisation.

Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Download-fil: GORBATJOFS TALE I FN


Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Læsefil med vendbare sider: GORBATJOFS TALE I FN