Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GORBATJOFS TALE I FN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN

GORBATJOFS TALE I FN (2 af 18)


Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? Verden har set én politiker – Gorbatjof. Han nøjedes ikke med at snakke. Han handlede!

GORBATJOFS TALE I FN (2 af 18)

Håb og frygt

 

USSR’s rolle i de internationale anliggender er kendt. I betragtning af den igangværende revolutionære omstilling i nationen, som rummer et kolossalt potentiale for fred og internationalt samarbejde, er vi i dag særligt interesserede i at blive forstået korrekt. Vi er derfor kommet her i verdens mest autoritative og verdensomspændende organisation for at dele vores tanker med organisationen, og som det første at oplyse om vores nye og vigtige beslutninger.

I hvilken tilstand vil menneskeheden træde ind i det 21. århundrede? Tanker om denne nærmeste fremtid optager allerede menneskeheden. Vi ser ind i denne fremtid med forventning om noget bedre og samtidig med bekymring. Den verden, vi lever i i dag, er på afgørende vis forskellig fra det, den var i begyndelsen eller endog i midten af det 20. århundrede. Den fortsætter med at forandre sig på alle afgørende områder. Kernevåbnene har på tragisk måde understreget den fundamentale karakter af disse forandringer. Kernevåbnene som et materielt symbol og deres relation til den absolutte militære magt har også afdækket grænserne for denne magt.

 

Gorbatjofs-tale-i-FN-02

 

Menneskehedens overlevelse og selvopholdelse præsenteres her i sin fulde styrke. Dybtgående sociale forandringer er under udvikling. Uanset om det er i øst eller syd, vest eller nord, er hundreder af millioner mennesker, nye nationer og stater, nye massebevægelser og ideologier trådt frem på historiens scene. De brede og ofte stormfulde folkelige bevægelser er i deres mange facetter og modsætningsfyldthed udtryk for længsel efter uafhæn­gighed, demokrati og social retfærdighed. Tanken om demokratisering af hele verdensordenen er blevet en magtfuld social og politisk kraft.

Den teknologiske revolution

Samtidig har den naturvidenskabelige og tekniske revolution forvandlet mange problemer − inden for økonomi, fødevarer, energi, økologi, information, demografi − som indtil for nylig blev behandlet som nationale eller regionale, til at være globale problemer. Verden er så at sige blevet mere synlig og håndgribelig takket være nye landvindinger inden for kommunikationsmidler, masseinformation og transport. Den internationale kommu­nikation er blevet meget nemmere. I dag er det ikke muligt at opretholde et “lukket” samfund. Det kræver en grundlæggende omvurdering af problemerne i det internationale samarbejde som et afgørende element i den fælles sikkerhed.

Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Download-fil: GORBATJOFS TALE I FN


Artikel-Gorbatjofs-tale-i-FN
Læsefil med vendbare sider: GORBATJOFS TALE I FN