Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ROBERTO ASSAGIOLI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Roberto-Assagioli-Psykosyntese-Tænker-og-pioner

ROBERTO ASSAGIOLI (8 af 8)


Assagioli havde vision og mod til i psykiatrien at komme med et tiltag, der havde relation til alle menneskelige niveauer – det følelsesmæssige, det mentale, det sjælelige og det åndelige.

ROBERTO ASSAGIOLI (8 af 8)

Tavshedsmuren

 

“Roberto Assagioli havde visionen og modet til i psykiatrien at skabe med et tiltag, der havde relation til alle menneskelige niveauer – det følelsesmæssige, det mentale og det åndelige – selvom synspunktet gik imod tidens herskende mekanistiske opfattelse.”

 

 

Kilden er ukendt

Mens Roberto Assagiolis offentlige arbejde er velfunderet og indgår i de historiske optegnelser, er hans forbindelse til den tibetanske mester Djwhal Khul tonet bort i tidernes tåger. Udover en mindre gruppe af mennesker, der var tæt på Roberto Assagioli og kendte til forbindelsen, og som studerede sammen med ham, og som stadig er blandt de inkarnerede, kender man ikke kilden til det esoteriske grundlag for hans arbejde.

Indtil nu har forfattere blot antydet Roberto Assagiolis dybe engagement i den esoteriske tradition, på samme måde som kun få ved, at ophavet til kvinders valgret skal findes i det 19. århundredes spirituelle bevægelse.

Peter Roche de Coppens – en af de få, der antyder en Assagioli-Tibetaner forbindelse, skrev i Quest Magazine i august 1994:

 

“Assagioli udviklede et venskab med Alice A. Bailey, som satte ham i forbindelse med åndelige traditioner – de esoteriske mysterier, og hendes lære (læs: Tibetanerens) som udmøntede sig i talrige bøger.”

 

 

Meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder

Den mest mystiske opgave, som Assagioli fik af den tibetanske mester, var muligvis instruktionen om:

 

“ – saml en verdensomspændende gruppe, som samtidig og fortløbende mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper: Loven om rette menneskelige relationer og princippet om den gode vilje. Loven om gruppebestræbelse og princippet om samstemmighed. Loven om åndelig tilnærmelse og princippet om essentiel guddommelighed.”

 

 

I 1960’erne samlede Roberto Assagioli en gruppe dedikerede venner, som man kan kalde hans egne “disciple” fra flere europæiske lande og fra USA. Han kaldte denne gruppe for “komiteen”. De mødtes i Italien og begyndte at lave udkast til en serie hæfter, der beskrev lovene og principperne i kombination med passende meditationsteknikker. De blev løbende redigeret og udbygget af Roberto Assagioli. Når disciplene i indergruppen vendte tilbage til deres hjemlande, blev hæfterne udgivet under navnet Meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder.

Studiematerialet distribueres verdensomspændende og gratis til deltagerne af en non-profit organisation ved navn Meditation Group, Inc. Gruppen distribuerer Roberto Assagiolis materialer til mere end 7.500 medarbejdere i 85 lande overalt på planeten, og opfylder således den tibetanske mesters instruktioner til Roberto Assagioli. Hensigten er, at denne verdensomspændende gruppe dagligt skal meditere som en enhed på lovene og principperne.[1]

Tavshedsmuren

Fordi meditation før i tiden blev betragtet som en østerlandsk misforståelse, og fordi Roberto Assagiolis pionerarbejde med professionelle terapeuter var særdeles problematisk i de første år, var det ikke muligt offentligt at henvise til de esoteriske undertoner. Hvis det var sket dengang, ville Roberto Assagioli og hans banebrydende tanker være blevet udsat for latterliggørelse af hans akademiske kolleger, og han ville være blevet stemplet og boykottet af det eksklusive broderskab af psykologer og psykoterapeuter. Arbejdet ville naturligvis være spildt eller blevet alvorligt begrænset.

Roberto Assagioli var opmærksom på denne trussel, og han indførte det, som blandt hans disciple blev kaldt “tavshedsmuren”. Det var kun de personer, der var tættest på ham i hans esoteriske arbejde, der kendte psykosyntesens sande rødder, og de afgav alle tavshedsløfte. “Muren” blev overraskende respekteret i disse mange år – indtil nu – i en mere oplyst tid, hvor den esoteriske side af Roberto Assagiolis pionérarbejde kan afsløres.

 

Roberto-Assagioli-Psykosyntese-09-Tænker-og-pioner

Meditation Mount

 

 

_________________________________

[1] VisdomsNettet tilbyder disse materialer på dansk og VisdomsNettet har desuden et nært samarbejde med KentaurNet (www.kentaurnet.dk) − der har udgivet meditationssystemet som bog med titlen Skabende Meditation.

_________________________________

Artikel-Roberto-Assagioli-Åndsvidenskabelig-pioner
Download-fil: ROBERTO ASSAGIOLI - tænker og pioner - Al Malkoff


Artikel-Roberto-Assagioli-Åndsvidenskabelig-pioner
Læsefil med vendbare sider: ROBERTO ASSAGIOLI - tænker og pioner