Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ROBERTO ASSAGIOLI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Roberto-Assagioli-Psykosyntese-Tænker-og-pioner

ROBERTO ASSAGIOLI (3 af 8)


Assagioli havde vision og mod til i psykiatrien at komme med et tiltag, der havde relation til alle menneskelige niveauer – det følelsesmæssige, det mentale, det sjælelige og det åndelige.

ROBERTO ASSAGIOLI (3 af 8)

Identifikation ved hjælp af bogstaver

 

Bøgerne har titlerne Discipelship in the New Age (Discipelskab i den nye tidsalder) vol. 1 og 2. De viser instruktionerne og vejledningerne, der blev givet af den tibetanske mester Djwhal Khul til ca. 42 af hans disciple, som dengang var inkarneret. Disciplene præsenteres anonymt i den forstand, at de identificeres ved hjælp af tre bogstaver. Hvert bogstav er det første bogstav i ordet for den kvalitet, der var størst behov for hos disciplen i hans eller hendes videre udvikling.

Derfor blev Alice A. Bailey omtalt i bøgerne som “DRS”, fordi hun skulle udvikle kvaliteterne Detachment (upersonlighed), Rest (hvile) og Skill in action (sikkerhed i handling).

Vera Stanley Alder – forfatter af populære bøger – der omhandler den esoteriske lære, omtales som “LDO” for Light (lys), Detachment (upersonlighed) og Organization (organisationsevne). Eugene Cosgrove, der var forfatter af adskillige bøger med avanceret esoterisk indhold, og som var et betydningsfuldt menneske i forbindelse med grundlæggelsen af The Center for World Servers i North Carolina. Hans synonymer var “ISG-L” for Illumination (indre oplysning), Stability (stabilitet) og Group-Love (kærlighed til gruppen). Den discipel blandt de 42, der fik den største verdensberømmelse, var måske dr. Roberto Assagioli – den italienske psykoterapeut, som man mener, er ophavsmanden til sjælens psykologi – psykosyntesen. Han betegnes i bøgerne med “FCD” eller Freedom from Ties (frihed fra bindinger), Chelaship (discipelskab) og Detachment (upersonlighed).

Foster Bailey – Alice A. Baileys mand og medstifter af Arcane School i New York og livslang frimurer – kendes på bogstaverne “JWK-P” for Joy (glæde), Wisdom (visdom) og Knowledge of the Plan (indsigt i Planen).

Andre disciple, der omtales i bøgerne, kan have skabt tilsvarende eller større resultater i den ydre verden, men hvis det er tilfældet, arbejder de inden for områder med mindre offentlig bevågenhed. Der var nogle, der forfejlede deres mission eller ikke kunne leve op til discipelansvaret og kom på afveje, sådan som det beskrives af D.K. i de bøger, som han kanaliserede.

Artikel-Roberto-Assagioli-Åndsvidenskabelig-pioner
Download-fil: ROBERTO ASSAGIOLI - tænker og pioner - Al Malkoff


Artikel-Roberto-Assagioli-Åndsvidenskabelig-pioner
Læsefil med vendbare sider: ROBERTO ASSAGIOLI - tænker og pioner