Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER (9 af 16)


Menneskehedens økonomiske ubalance svarer til det enkelte menneskes sygdom. Der er ingen fri strøm af livsfornødenheder til fordelingscentralerne.

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER (9 af 16)

6. princip

 

Markedet er normalt en god metode

til Organisering af økonomisk aktivitet.

 

10-økonomiske-principper-12-Terry-Schansman

 

”Kommunismens sammenbrud i Sovjetunionen og Østeuropa var sandsynligvis den vigtigste begivenhed i verden i anden halvdel af det 20. århundrede. De kommunistiske lande arbejdede ud fra den forudsætning, at planlæggere i cen­tral­re­geringen var de bedste til at styre den økonomiske aktivitet. Planlæggerne besluttede hvilke varer og tjenesteydelser, der skulle produceres, i hvilke mængder, hvem, der skulle producere og forbruge disse varer samt al økonomisk aktivitet, og hensigten var, at der blev skabt økonomisk velfærd i hele nationen.

I dag har de fleste lande, der engang havde centralstyrede økonomier, forladt systemet, og de forsøger i stedet at udvikle markedsøkonomi. I en markedsøkonomi erstattes beslutninger hos de centrale planlæggere med beslutningerne i millioner af virksomheder og husholdninger. Virksomhederne beslutter, hvem de vil ansætte, og hvad de vil producere. Husholdningerne beslutter, hvilke virksomheder de vil arbejde for, og hvad de vil købe for deres indkomst. Virksomheder og husholdninger samarbejder på markedet, hvor priser og egoistiske interesser styrer beslutningerne.

Ved første øjekast er markedsøkonomiens succes mystisk. Man skulle tro, at decentraliserede beslutninger hos millioner af egoistisk orienterede husholdninger og virksomheder ville ende i kaos. Men det er ikke tilfældet. Markedsøkono­mier har vist sig at være overraskende succesrige til at or­ga­nisere økonomisk aktivitet på en måde, der skaber alminde­lig, økonomisk velfærd.

I sin bog fra 1776 − ”En undersøgelse af nationernes velstand, dens natur og årsager” − fremsætter økonomen Adam Smith den berømteste af alle betragtninger i økonomiens historie:

”Husholdninger og virksomheder, der samarbejder på markedet, handler som om de blev styret af ‘en usynlig hånd’, som leder dem til de ønskede økonomiske resultater … Når man studerer økonomi, erfarer man, at priser er det redskab, som den usynlige hånd benytter til at styre den økonomiske aktivi­tet. Priser afspejler både en vares værdi for samfundet og de omkostninger, samfundet har ved at producere varen. Fordi husholdninger og virksomheder ser på priser, når de skal beslutte sig for at købe og sælge, så inddrager de ubevidst det sociale område − det vil sige de samfundsmæssige fordele og ulem­per ved deres handlinger. Konklusionen er, at prisen får disse individuelle beslutningstagere til at opnå resultater, som i mange tilfælde øger samfundets velfærd mest mulig.”

N. Gregory Makiw: Principles of Economics, s. 9

 

10-økonomiske-principper-13-Terry-Schansman

Artikel-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman
Download-fil: 10 ØKONOMISKE PRINCIPPER - Terry Schansman


Artikel-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman
Læsefil med vendbare sider: 10 ØKONOMISKE PRINCIPPER