Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER (2 af 16)


Menneskehedens økonomiske ubalance svarer til det enkelte menneskes sygdom. Der er ingen fri strøm af livsfornødenheder til fordelingscentralerne.

10 ØKONOMISKE PRINCIPPER (2 af 16)

Definition på økonomi

 

10-økonomiske-principper-02-Terry-Schansman

 

Fra et materialistisk synspunkt defineres økonomi som regel som studiet af, hvordan samfundet håndterer sine begrænsede ressourcer. Der vil altid være begrænsede ressourcer. Selvom nogle ressourcer skulle være til rådighed i overflod − f.eks. energi − så ville der være mangel på andre ressourcer − f.eks. tid. Fra et åndsvidenskabeligt synspunkt drejer økonomi sig om at skabe de materielle forhold, der er bedst egnede til, at sjælen og planen kan udfolde sig. Bemærk at den eksoteriske definition ikke indeholder et mål. Det er underforstået, at samfundets økonomiske velfærd er målet. Men det, der menes med et samfunds velfærd, er en politisk beslutning. Det, der i virkeligheden udgør et samfunds velfærd, afgøres af, hvilken politisk elite, der bestemmer på ethvert givent tidspunkt, og det kan derfor sidestilles med velfærd for en lille gruppe, eller det kan medføre forskellige metoder til at sprede velstand − ligeligt eller uligeligt. En integreret definition på økonomi må blive noget retning af denne formulering: Øko­nomi er videnskaben om fordeling og udnyttelse af ressourcer for at skabe de forhold, der bedst bidrager til planens virkeliggørelse.

Eksoterisk og esoterisk økonomi

Sagen er, at man er nødt til at forstå økonomi eksoterisk, for at man kan skabe dens esoteriske formål. Det betyder ikke, at man skal være økonomisk ekspert, men at det på mange måder er vigtigt for tjenestearbejdet, at man har en aktuel viden om emnet. Én måde at opnå denne viden på er ved at blive fortrolig med økonomiens grundbegreber − de centrale ideer, der er alment accepterede af traditionelle økonomer: De 10 økonomiske principper[1] er de principper, der forventes at være gældende i den nærmeste fremtid. Ved at forstå disse 10 principper eksoterisk og fundere over dem esoterisk, kan man tydeliggøre sin vision og forståelse af planens økonomiske aspekter.

 

10-økonomiske-principper-03-Terry-Schansman

 

Her følger de 10 økonomiske principper, der vil blive analyseret:

 

Sådan træffer menneskeheden beslutninger:

1. Mennesket foretager en vurdering.

2. Den pris, man betaler for en vare, svarer til det, man mister for at få denne vare.

3. Rationelle mennesker tænker på den marginale fortjeneste.

4. Mennesket reagerer på stimuli.

 

Sådan samarbejder menneskeheden

på det økonomiske område:

 

5. Handel kan være en fordel for alle.

6. Markedet er normalt en god metode til organisering af økonomisk aktivitet.

7. Regeringer kan i nogle tilfælde forbedre markedets resultater.

 

Sådan fungerer økonomien i sin helhed:

 

8. Et lands levestandard afhænger af evnen til at producere varer og tjenesteydelser.

9. Priser stiger, når regeringen udsteder for mange penge.

10. Samfundet står over for en kortsigtet afvejning mellem inflation og arbejdsløshed.

 

 

_________________________________

[1] N. Gregory Makiw: Principles of Economics, s. 3-16

_________________________________

Artikel-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman
Download-fil: 10 ØKONOMISKE PRINCIPPER - Terry Schansman


Artikel-10-økonomiske-principper-Terry-Schansman
Læsefil med vendbare sider: 10 ØKONOMISKE PRINCIPPER