Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 16)


Tredje år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 16)

Anden del

Tendenser og karakteregenskaber

i Den Nye Tidsalder

 

Udvikling af tænkeevnen

 

Mental aktivitet

Et af menneskehedens vigtigste fremskridt i nyere tid ses i udviklingen af mental aktivitet. I alle tidsaldre har der eksisteret en minoritet af intelligente personer og grupper, mens majoriteten levede næsten udelukkende på de materielle og følelsesmæssige niveauer. Mange var religiøse, og de var i stand til store selvopofrelser, men deres tænkning var meget begrænset. I virkeligheden kan man sige, at de var "ikke-tænkende", for de var primært motiveret af følelsesnaturen.

Tænkningens historie

I renæssancetiden og efter udviklingen af naturvidenskaberne og specielt efter opfindelsen af bogtrykkunsten begyndte et stadigt stigende antal mennesker at bruge tænkeevnen mere og mere. Processen accelererede i tiden omkring den franske revolution og ved etableringen af demokratierne i 1800-tallet, og her blev grunden lagt til en langt større almen deltagelse i det offentlige og sociale liv. Men i sidste del af 1900-tallet er menneskeheden blevet stimuleret, ja man kan endda sige, at mennesket er blevet tvunget til at tænke på grund af udviklingen af kommunikationsmetoder, emigration, ufrivillig sammenblanding af mennesker i to verdenskrige, af skiftende regimer i mange lande, på grund af konfliktskabende ideologier og som resultat af den verdensomfattende interesse for uddannelse.

Endnu en årsag til væksten af mental aktivitet er, at mennesket interesserer sig mindre for uhåndgribelige spekulative begreber og teologiske og dogmatiske belæringer. Mennesket har afvist − og det gør det klogt i − at tro på og acceptere "nøglefærdige" teorier. Det, man ønsker, er at forstå. Der er ønske om at finde de sande værdier og formålet med livet både for det enkelte menneske og for menneskeheden som helhed. Denne selvstændighed i tænkningen har efterhånden nået et kritisk punkt, og menneskeheden − specielt den unge generation − stiller spørgsmål og debatterer alt.

Den mentale opvågnen spreder sig hurtigt på alle kontinenter. Tusindvis af mennesker i udviklingslandene forsøger ivrigt og næsten fanatisk at nå op på de samme niveauer for uddannelse og mental aktivitet som i Europa og USA.

Det er en særlig karakteregenskab i Den Nye Tidsalder, og det vil medføre uventede forandringer og udfoldelsesmuligheder for menneskeheden. Først vil den nuværende kritiske, separatistiske og stridbare måde at bruge tænkeevnen på blive styrket, men senere vil den tjene som et bånd, der forener, fordi tænkeevnen på det tidspunkt vil være afbalanceret og forbundet med andre nye tidsaldertendenser som eksempelvis enhed og syntese.

Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6