Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (6 af 16)


Tredje år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (6 af 16)

Disidentifikation

 

Afbalancering af modsatrettede kvaliteter i følelseslivet kræver, at man regulerer ved hjælp af et højere princip, dvs. mentalt og åndeligt. Den første opgave er at forhindre, at man overvældes af følelser, eller at fornuften og viljen sløres. Den bedste metode er at undgå at identificere sig med følelserne, og at opretholde kontakten med sjælen − dvs. bevidstheden på et højere niveau for at kunne iagttage, evaluere og derefter beherske følelserne på en intelligent måde.

Det er vigtigt at forstå, at ordet "beherske" ikke betyder "undertrykke", og at målet ikke er at skabe en ufølsom og lukket karakter. Som eksempel kan man bruge en fundamental polaritet − glæde/smerte. Så længe mennesket er slave af denne dualitet − dvs. at det altid begærligt søger efter glæde og med frygt undgår smerte − ligeså længe vil det ikke finde fred eller ægte tilfredshed. På den anden side er et påtvunget forbud eller en kunstig ufølsomhed heller ikke en tilfredsstillende løsning. Man kan kun nå en tilfredsstillende løsning ved hjælp af metoder, som kræver indsigt og forståelse, og som gør det muligt at forstå årsagerne til både glæde og smerte, og hvordan de to begreber fungerer.

Indsigt giver forståelse, for ved at acceptere glæde uden at kræve den eller være tiltrukket af den, og ved at acceptere uundgåelig smerte uden at frygte den og uden at gøre oprør mod den, kan man få vigtige erfaringer om både glæde og smerte, og man kan uddrage essensen af denne polaritet. Desuden kan man gradvis højne "modsætningernes" kvalitet. Man udvikler sig lidt efter lidt fra at føle glæde ved fysisk velbehag til glæde ved medfølelse og fornuft for til sidst at opleve åndelig glæde. Der skabes gradvis en holdning, som fører fra fysisk lidelse til følelsesmæssige problemer og derfra til intellektuel uro, og resultatet er medfølelse med andre mennesker, med hele menneskeheden og med hele skabelsen. Det giver mange erfaringer, hvor man samler visdommens frugter og lærer at fastholde bevidstheden på et niveau, der ligger højere end niveauet for vekselvirkningen mellem personlig glæde og smerte. Som det sidste kan man tilegne sig evnen til at identificere sig med det højeste væsen, og hvis det lykkes, bliver man i stand til at transcendere alle "modsætninger".

Specifikke polariteter

Foretager man en nærmere undersøgelse af polariteter i følelseslivet, kan man tydeligt skelne mellem to former for løsning. Den ene foregår på det niveau, som kaldes kompromisets "mellemvej" − dvs. en sammensmeltning af de to poler. Den anden løsning sker på et højere niveau og består af to processer:

  1. En mental styring og anvendelse af de to modsatte kræfter.
  2. Forening af de to kræfter til en højere syntese.

Den første metode − den mentale − hvor man anvender de modsatte kræfter, er beskrevet i en bog om magi, som også indeholder interessant psykologisk materiale:

 

"For at kunne afbalancere kræfterne er det nødvendigt at fastholde dem lige stærkt og at anvende dem skiftevis. Jo mildere og roligere du er, jo mere vil din vilje blive effektiv. Jo stærkere du er, jo mere vil din venlighed blive værdsat … jo mere fordomsfri du er, jo nemmere er det at få andre til at synes om dig ..."[1]

 

Rigtig og konstruktiv brug af denne metode forudsætter naturligvis positive motiver og ærlige intentioner.

 

_________________________________

[1] Ritual of High Magic, af Eliphas Levy, VIII

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6