Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (12 af 16)


Tredje år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (12 af 16)

Tredje del

Princippet om den gode vilje

 

Den gode vilje er et velkendt begreb for mange mennesker, og for nogle er det måske endda et begreb, der er så banalt, at det ikke længere virker magnetisk eller giver tilstrækkelig mening til at kunne fange interessen og vække entusiasmen. Men hvad er princippet bag den gode vilje? Og hvorfor er det blevet kaldt "trædestenen, der kan ændre verden"?

Viljen til det gode − den gode vilje

Dette princips dybere betydning træder tydeligere frem, hvis man opfatter den gode vilje som et udtryk for "viljen-til-det-gode". Vilje er en basal igangsættende og fremdrivende kraft, uanset om det gælder den individuelle vilje, eller der er tale om "Guds vilje" − den overordnede hensigt. Viljen-til-det-gode er den højeste måde, man kan bruge viljen på, og det er den retning, den kan have. Det betyder, at når vilje identificeres med det "største gode" og hvis man arbejder hen imod dette "gode", så sætter man en forløsende kraft i bevægelse.

Den gode vilje er den holdning, som viljen-til-det-gode vækker. Den er et udtryk for identifikation med noget, der er større end mennesket. Den er en "frelsende kraft", der kan være en hjælp ved løsningen af ethvert problem, og den er desuden det nemmeste redskab, man kan benytte.

Viljen-til-det-gode er blevet kaldt "det magnetiske sædekorn til fremtiden", og denne idé giver nøglen til, hvorfor princippet bag den gode vilje er et af grundlagene i meditationsarbejdet for Den Nye Tidsalder.

Den gode vilje smitter

En anden synsvinkel er, at den gode vilje smitter. Hvis man har praktiseret god vilje og selv oplevet den, så påvirker det alle, som den gode vilje kommer i berøring med. Og de bringer den videre, så dens varme får nye retninger. Men den kan tørre ud, visne og blive virkningsløs, hvis den ikke får næring. Her ligger den personlige forpligtelse. Den skal stimuleres for at kunne vokse, og det kræver en indsats − eksempelvis ved at acceptere dens betydning, ved at meditere på dens betydning som et vigtigt princip, og ved at identificere sig med dens kvalitet eller energi. På denne måde bliver det ikke alene noget, man burde være i besiddelse af, men det bliver en motiverende faktor, der udstråles og påvirker alt, hvad man påtager sig.

Den gode vilje som aktiv og positiv faktor

Endelig skal man forstå, at den gode viljes ånd kan skabe en atmosfære, hvor et ægte samarbejde kan finde sted, hvor problemer kan løses og forhindringer kan fjernes. Den gode vilje er mere udbredt, end man sædvanligvis tror. For det meste er den til stede. Den venter bare på at blive frigjort. Det er vigtigt, at man forstår det, for når den gode vilje højnes og kommer til udtryk, så kan verdensproblemerne − uanset hvor store de er − løses, når tiden er inde. Hvis den gode vilje bliver en aktiv og positiv faktor i menneskehedens forhold, vil den lægge grunden til en ny form for sensitivitet − en ny retningssans for menneskeheden. Det vil føre menneskeheden ind i en tidsalder med en mere fuldkommen og rigere forståelse for medmennesket, og nye tillidsforhold vil blive opbygget.

I andet års anden instruktion blev den gode vilje gennemgået som emne, og virkningerne blev forklaret. Det anbefales at læse instruktionen igen, for den indeholder også en oversigt over den gode viljes aspekter. Men for at nå frem til en dybere forståelse af værdien af den gode viljes grundlæggende principper, er man nødt til udvikle sin egen tænkning og opbygge sine egne begreber. Til dette formål foreslås følgende "grundtanker". Det er nøgleord, som indeholder en dybere mening, der vil udvikle forståelsen, efterhånden som man mediterer på dem, og det vil skabe en ny opblomstring af den gode vilje i livet og omgivelserne.

Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-03-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6