Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (10 af 15)


Andet år - Instruktion 6 - 21. oktober–20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (10 af 15)

Guddommelig utilfredshed

 

Guddommelig utilfredshed

Hos alle mennesker er der indre kvaliteter, som stammer fra en kilde, der ligger langt over menneskets "normale" personlighed. Kærlighed, skaberevne, tjenesteånd, stræben − den fortabte søns "impuls til at vende tilbage til sin Faders hus" − værdsættelse af sandhed, skønhed og godhed − en "virkelighedsfølelse", uanset hvor svag den kan være − og en følelse af, at der findes "noget mere" − er årsag til menneskehedens permanente rastløshed, der kan kaldes den "guddommelige utilfredshed". Det er en eventyrlyst − den konstante kamp for at skabe resultater − der viser, at "mennesket både er et dyr og en levende Gud".

Denne guddommelighed kan være mindre udviklet hos nogle end hos andre. Ikke alle påvirkes af impulsen, sådan som f.eks. mystikerne blev det iflg. verdensreligionerne. Det er heller ikke alle, der jages af Hound of Heaven, som det skete for poeten Francis Thompson, der beskriver, hvordan digteren flygter fra Gud men indhentes …

 

Jeg flygtede fra Ham

gennem nætterne og gennem dagene.

Jeg flygtede fra Ham gennem årenes gang.

Jeg flygtede fra Ham gennem mit sinds

komplicerede labyrinter.

Og i tårernes tågedis flygtede jeg fra Ham

under latterbrøl.

… Jeg flygtede fra disse pålidelige fødder,

der fulgte mig, men de indhentede mig.

 

De fleste oplever perioder, hvor denne energi kommer mere eller mindre til udtryk, og det kan ske på mange forskellige måder. Men på samme måde som et pres fra dybet skaber tidevandets ebbe og flod, og på samme måde som planterne tiltrækkes af lyset, og på samme måde som syren i melet forandrer substansen, på samme måde presses menneskeheden frem af den medfødte guddommelighed.

Mineralriget − det laveste aspekt af guddommelighed

Man skal også huske, at evolution ikke kun sker i menneskeriget. Man ved nu, at selv mineralriget, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft, i høj grad er dynamisk. Og det kan kaldes det "laveste" aspekt af guddommelighed. Stoffet – som naturvidenskaben nu ved er energi, atomart liv – har derfor stor betydning. Som James Jeans sagde:

 

"Universet ligner en stor tanke

mere end en stor maskine".

 

Fra mysticisme til mental bevisførelse

Naturvidenskabens forskere har det største ansvar for at åbenbare guddommelighed i den nuværende tidsalder. Ved hjælp af fortidens metoder fanger man en ny vision af livets undere og af det liv "− i hvem vi lever, ånder og er."[1] Tidligere var det hovedsageligt mystikere, der brød igennem til det ukendte, når de via bøn og intens hengivenhed forsøgte at opnå og erfare guddommelighed. I nutiden får man viden om Gud og livet på en mere specifik måde, når man nærmer sig det ukendte ved at bryde igennem mentalt. Når der er kontakt til en inspiration eller en idé, så testes den sagligt og nøgternt ved hjælp af forsøg og eksperimenter, når det er muligt, og ved at sammenligne med det, der allerede er kendt, for at "bevise", at inspirationen er korrekt. På denne måde lærer mennesket om den substans og de energier, der udgør menneskehedens univers eller "eksistensområde". Man får på den måde en forståelig viden om menneskets rolle i helheden og om den essentielle guddommelighed.

Ofte kommer den første erkendelse eller følelse af guddommelighed fra fænomener i naturrigerne, der viser et logisk og sammenhængende grundlag for det liv, der kendes her på Jorden. Digteren A.E. har beskrevet oplevelsen på denne måde:

 

"… er det ikke sådan, at solskin, tusmørke, farver, former, elementer er smeltet sammen til stadier på en måde, så det ser ud, som om de taler til mennesket om den evigtlevende natur? Er det ikke sådan, at den luft vi indånder og udånder nogle gange tilsyneladende er et helligt åndedræt? Er det ikke sådan, at vi altid går ind i det, vi reflekterer over? Er det ikke sådan, at den faste jord, sten og bjerge af og til virker transparente? … Går vi ikke af og til ud af kroppen, så vores væren ekspanderer, og så det ser ud, som om vi smelter sammen med livet i naturen, og som om vi trænger ind i den og forenes i den endeløse længsel efter at være midt i hinandens områder?"

A.E. The Avatars, s. 147

 

_________________________________

[1] Apostlenes Gerninger, kap. 17,28

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-02-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6