Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (2 af 15)


Andet år - Instruktion 6 - 21. oktober–20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (2 af 15)

Første del

Udstråling - Indre aktivitet

 

Typer på udstråling

I denne tid konfronteres menneskeheden med problemet om, hvordan man kan bruge de energier, der skabes og modtages via meditation, bøn og invokation. Der er to grunde til, at disse energier skal bruges:

  1. For at undgå ophobning og overstimulering.
  2. Fordi de er meget vigtige, og fordi det både er en pligt og en fordel at bruge dem til gavn for menneskeheden.

Energierne kan bruges på to måder − for det første som indre aktivitet og for det andet i ydre aktivitet eller handling. Med indre aktivitet menes der, at der sker en udstrømning af energier, som gennemstrømmer mentalplanet og astralplanet. Udstrømningen og energipåvirkningen er en kendsgerning den, og har altid været kendt − undtagen måske i nutidens materialistiske periode, som menneskeheden snart vil forlade. Imidlertid er der nu så mange kemiske og tekniske processer, som illustrerer, at energiudstråling er en kendsgerning, og det hjælper til en forståelse af udstrålingens natur og processer. Et eksempel er fænomenet radioaktivitet, der usynligt stråler udad fra radium[1] og indad ved at bombardere atomer ind i cyklotroner.[2] Radio, Tv, mobiltelefoni og internet viser også, at man kan sende lyd og billeder over store afstande uden synlige forbindelser.

Når det er muligt med fysisk energi, er det ikke overraskende, at det det samme gælder på de subtile psykologiske niveauer. Det gælder f.eks. fænomenet spontan telepati, der er almindelig kendt. Efterhånden som dette emne studeres naturvidenskabeligt, og telepati accepteres som en realitet, kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved denne indlysende realitet.

 

_________________________________

[1] Radium er et henfaldsprodukt af uran, og det findes derfor i alle uranholdige mineraler. Radium udsender en intens radioaktiv stråling af både alfa-, beta- og gammastråling.

[2] Cyklotron – en cirkulær maskine til acceleration af ladede partikler. Cyklotronen udnytter det princip, at en ladet partikel, der bevæger sig på tværs af et konstant magnetfelt, afbøjes i en cirkelbane. Cirklens radius er proportional med partiklens hastighed, og omløbsfrekvensen er derfor den samme for alle cirkelbaner.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-02-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6